Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej /2010/. Studia ukończone z wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w nauce. Tytuł mgr inż. arch. obroniony pracą dyplomową pt. Zespół konferencyjno - rekreacyjny w Puszczy Noteckiej - Mężyk, Gmina Wieleń. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Września za koncepcję Mebli Rekreacyjnych wokół Zalewu Lipówka we Wrześni. Doświadczenie zdobyte m. in. dzięki różnorodnym projektom w Pracowni Architektonicznej - dr Hanna Cytryńska, Studio Koczorowski, Bryła Studio. Skora do dyskusji - ceni wymianę myśli. Miłośniczka gór, miejsca, w którym można spojrzeć na świat z innej perspektywy.