siedziba:
ul. Łęczycka 10/3
61-044 Poznań

adres korespondencyjny:
ul. Łęczycka 10/3
61-044 Poznań

m +48 667 488 187
biuro@kraupestudio.com