Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu /2011/. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie, specjalność Komunikacja w biznesie. Od września 2014 związana z firmą Kraupe Studio, w której wspiera koordynacją oraz realizacją działań marketingowych, mających na celu promowanie usług Kraupe Studio. Jest osobą odpowiedzialną za kreowanie wizerunku Kraupe Studio w social media oraz za nawiązywanie, utrzymywanie oraz umacnianie dobrych relacji z zewnętrznymi partnerami firmy. Cechuje ją przede wszystkim: pewność siebie, otwartość, optymizm, empatia i poczucie humoru .